guru-overflakee.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Advertentie
 
STEM OP:
 
 
OP NEIL YOUNG'S
LIVING WITH WAR PAGE
( nu 128 v/d 700)
DANK JE
 
Praktijk voor welzijn
 


Hatha Yoga,
Hollistische- en Voetreflexmassage

 

 

Laatste artikelen
Mijn blog leek opsterven na dood, Maar dank zij de nieuwe lay out van Sam is ie herrezen
Nu de inspiratie nog
Lees meer...
Gequote van het nos journaal
 
Bacterie tegen broeikasgas ontdekt
In de modder van het Twentekanaal zijn unieke bacteriën gevonden. Die zijn in staat om het broeikasgas methaan af te breken. Er is wereldwijd al vijftig jaar naar de microben gezocht.

De vondst werd vorig jaar gedaan door de microbioloog Strous van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het bijzondere van de bacterie is dat hij nitraat opneemt om methaan af te breken. Dat is tot nu toe voor onmogelijk gehouden.

Waarschijnlijk leven de microben in veel rivieren en kanalen. De bacteriën kunnen mogelijk in de toekomst gebruikt worden bij de waterzuivering. Strous noemt zijn vondst een eerste stap.
 
Dat noem ik nog eens een positief bericht
Lees meer...
Iedereen die hier via een zoekmachine terecht komt kan de zoekopdracht in het zoekvenster zetten om het gewenste artikel in het archief te vinden.

Anyone who get's here by search engine, please put your request in the searchbar on this page "zoeken" so you get the requested page from the archive
Lees meer...   (5 reacties)
 
Wat moet ik toch met die Guru overflakee. Dat spookt al een tijdje door m’n hoofd.
Er komen dagelijks zo’n 10 tot 30 mensen op die voornamelijk middeltjes zoeken tegen griep of verkoudheid. Ik probeer mensen bewust te maken van de eenzijdigheid waarop nieuws gepresenteerd wordt en hoop mensen bewust te kunnen maken van hun doen en laten, zodat ze het leven in een ander perspectief gaan zien, of  liever nog vanuit geen enkel perspectief maar als iets heels, Holistisch om maar een duur woord te gebruiken. Dit heb ik gedaan vanuit anekdotes, grappen maar ook door items als de berichtgeving over 9/11 te verbreden met een minderbekende andere kant van het officiële verhaal zoals dat door Washington wordt verteld. Iedere keer verval ik echter in dezelfde van die ons allen gevangen houdt, namelijk: De verdeeldheid die een illusie is.
 

De Ellende van nieuws en media is, naast hun subjectiviteit en daardoor manipulatieve karakter, de beperktheid van de communicatie van het woord. Het is altijd fragmentarisch.

Om het ergens over te hebben, moet je het onderscheiden van de rest, uitlichten zogezegd.

De tekortkoming hiervan is, dat je de illusie wekt, dat een onderwerp op zichzelf staat. Dit is echter nooit het geval, want het zit verweven in het geheel. Ook met denken is dit het geval. Om ergens over te kunnen denken, moet je het beperken. Grenzen aan het onderwerp van gedachten maken, immers wanneer je het onderwerp niet los van zijn verbanden maakt, kun je het niet onderscheiden van de rest.

Voorbeeld: Onderwerp van een item is Nederland. Om dit aan te kunnen duiden, moeten we dit land uitlichten ten opzichten van omliggend land en water, die de eenheid aarde vormt. We doen dit aan de hand van afspraken die in het verleden gemaakt zijn, namelijk de grens van wat wij noemen Nederland. Huh, hoort daar de Antillen ook bij? Dat is een overweging. Het nader te bepalen onderwerp maakt dit uit, maar is nu niet relevant. We hebben nu de eenheid aarde al verdeeld in Nederland en de rest. Aangezien Nederland op afspraken, gedachten berust is het bedacht, fictief, een illusie dus. Zonder deze illusie is het niet mogelijk om over Nederland te spreken of te denken.

Wanneer het onderwerp agressie in Nederland is, Hebben we het al over een heel gecompliceerd iets. We moeten naast de illusie Nederland ook nog eens gaan bepalen wat agressie is ten opzichte van andere emoties en of het hier om zowel non- als verbale agressie handelt en noem maar op. We moeten zaken dus gaan verdelen, opsplitsten in fragmenten, die in realiteit niet los staan van het omliggende. Laten we dit zolang de fragmentarisch denken noemen.

Dit is nu precies het probleem van ons als mensen. We hebben het fragment als waarheid aangenomen. Hier gaan we van uit als we denken! Als we bijvoorbeeld een probleem willen aangeven of oplossen. We gaan dus uit van het begrensde, uitgelichte deel, het bedachte dus in plaats van het geheel, waarin dit vervat is. Zo werkt ons denken. Dit denken is er in de loop der eeuwen zo in getraind om fictieve deeltjes te creëren dat het voor ons de gewoonste zaak van onze wereld is geworden. We zijn zo gefixeerd geraakt op de gedachte Nederland, dat we de realiteit Aarde uit het oog verloren zijn. We zijn ons er niet bewust van, dat we met deze fundamentele handeling van het denken ( het benoemen en dus begrenzen) een belevingswereld creëren die los komt te staan van het geheel. Wanneer we daar ook nog ieder voor zich emoties en prioriteiten aan gaan plakken is de chaos compleet en zitten we in de wereld die we zo goed kennen. Ons eigen vertrouwde wereldje.
 

Wanneer we ons bewust worden van dit aspect van ons denken, zal het in ons hoofd een stuk stiller worden en kunnen we in die stilte ontdekken wie we werkelijk zijn en kunnen de illusionaire fragmenten weer opgaan in de ondeelbare eenheid die het leven in is.

 

 

Lees meer...   (11 reacties)
Enkele dagen geleden verscheen in diverse dagbladen een omstreden Cartoon van de Profeet van de Rock & Roll Mick Jagger. De cartoon is vervaardigd door een - om veiligheidsredenen - niet nader te benoemen oostenrijkse cartonist.
 
De spotprent zorgt voor hevige opschudding in de wereld van de rock & roll. De protesten van vooral oudere fans namen geweldadige vormen aan, waarbij het leger eraan te pas moest komen om de fans in toom te houden. De Rockers zijn vooral geschokt omdat hun idool veel jonger is afgeschilderd dan hij zou zijn. "De stones gaan terug tot ver in mijn jeugd"aldus een demonstrant. Verder vinden de R&R fans het schandalig dat de overheden niets doen tegen het afbeelden van een met de voeten bedoezelde gekromde gitaarhals. Dit zou volledig indruisen tegen de principes van de rockgod, die de gitaar volgens hen altijd hoog in het vaandel had staan en er zijn hele leven nog nooit agressief mee om is gesprongen. De media beroepen zich echter op de vrijheid van zinsbegoocheling. Volgens hen is het hun recht om berichten en afbeeldingen te publiceren volgens het "Illuminati" recept. Deze wijze van publicatie houdt machthebbers in het zadel door de verdeeldheid in de wereld te achter de schermen te voeden, zodat deze kan worden bestreden met door hen verstrekte wapens. In Oostenrijk werden een aantal demonstranten opgepakt, omdat zij vonden dat de overheid de cartonist moest verbannen. In amsterdam, een van huis uit Rolling Stones bolwerk, waar ook tijdens eerdere rellen de stenen overvloeddig rolden, Is de situatie dermate ge-escaleerd, dat men vreest voor een universeel probleem, dat zijn weerga niet kent. Ofschoon Dhr Jagger het nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat hij eerder in zijn leven een verre reis door het universum heeft gemaakt (2000 lightyears from home - red.) heeft hij het over het succes van zijn reis altijd gezwegen. Het is dan ook wereldschokkend, dat op de Dam een invasie is begonnen door buitenaardse wezens. Dit eerste openbare optreden van de inter-gallectische Stones fanclub, lijkt tot grote speculatie binnen de media.
Of hier sprake is van een nieuwe reclamestunt voor hun op hande zijnde nieuwe wereldtournee van de rockband, of dat het hier handeld om de belangengroepering " De aarde tegen het universum " ,die zich sterk maken voor wereldvrede door een buitenaardse vijand te creëeren, is volstrekt onduidelijk. Er gaan zelfs stemmen op dat de wapenlobby achter de cartoon zit.  De G 8  heeft inmiddels een spoedoverleg gepland, om te bekijken wat voor akties ondernomen moeten worden tegen de invasie.
Dhr Jagger is inmiddels benaderd en gevraagd wat hij van het hele gebeuren vindt. " Ik geloof niet dat het ook maar enig gevolg heeft voor de populariteit van mij. Je gelooft in mij, of je doet het niet. Als ik in de spiegel kijk weet ik wie ik ben. Dat heeft niets met die cartoon van doen. Verder veranderd mijn boodschap niet wanneer ik mijn haar bijvoorbeeld laat knippen. Het gaat niet om de zak, maar om de inhoud, al moet ik toegeven dat dit in dit geval een belabberde woordkeuze is " aldus een woordvoerder die denkt namens hem te kunnen spreken.
 
no offence, just joking
Lees meer...

Set the Iraq War aside for a moment, and think.

Before 9/11/01:

The Bush Administration thought the biggest threat to this country was long-range missiles. At a NATO meeting in June 2001 in Brussels, President Bush gave missile defense as the top security priority, and did not mention al Qaeda. Condolleezza Rice appeared on Meet The Press on 9/9/01, talked extensively about the administration’s missile defense plan, and did not mention al Qaeda.

Before Hurricane Katrina:

(Chronologic summary at the Washington Monthly )

Bush appoints a political crony with no disaster management experience as head of FEMA..

FEMA is downgraded from a cabinet position, folded into the Department of Homeland Security, and refocused on acts of terrorism.

FEMA denies pre-disaster mitigation fund requests from Louisiana.

The Army Corps of Engineers budget for levee construction and maintenance is slashed in 2004 and again in 2005.

Before the West Virginia coal mine disaster:

Coal mine fatalities are up for the third year in a row.

The budget for the federal Mine Safety and Health Health administration is cut by $7 million. The administration says this is because the number of coal mines is reduced.


We are not being well served here, people.


Posted at 11:35 AM  
Patrick Fitzgerald's Weblog  
Lees meer...   (3 reacties)
 

Het Koninkrijk der Nederlanden werd officieel uitgeroepen in 1581, onder het trotse teken Leeuw. Wanneer de planeet Pluto door Boogschutter loopt zal hij deze sterke, onafhankelijke en zelfexpressieve kern zowel benadrukken als transformeren, en al is het voor de hand liggend dat de Europese Unie veranderingen nodig maakt, vermoedelijk zal de creatieve bijdrage van Nederland hieraan het land zelf veel voordelen opleveren, en versterking en bevestiging van de nationale identiteit betekenen. Dit zal waarschijnlijk ook op het economische vlak merkbaar zijn wanneer Pluto door het gedeelte van de horoscoop loopt dat samenhangt met nationale rijkdommen en welvaart. Dit duidt erop dat zowel op het materiële als creatieve vlak het komende decennium waarschijnlijk zal bijdragen tot een groter gevoel van welzijn.

Ondertussen keert Uranus, planeet van verandering en ontwrichting, terug op de plaats die hij op de nationale horoscoop inneemt - na een volledige cyclus van 84 jaar. Al roept dit ook het beeld op van conservatisme en een zekere weerstand, het duidt op aanvaarding van het feit dat men deel uitmaakt van een bredere mensenkring en van alle veranderingen die dat vermoedelijk intern met zich meebrengt. Er schuilt een eigenaardige paradox in de horoscoop van Nederland: Saturnus en Uranus in Waterman, in het gedeelte dat te maken heeft met oorsprong, suggereren een diepgeworteld conflict dat de staat aanvankelijk tot isolement aanzet en dan tot meer globaal bewustzijn. Deze fundamentele spanning zal vermoedelijk erger worden wanneer Uranus en ook Neptunus door Waterman lopen, maar uiteindelijk zal de natuurlijke bereidheid van deze staat om nieuwe en uitdagende denkbeelden te omarmen - één van de aantrekkelijkste dimensies van de geschiedenis van dit land - alle reactionaire aspecten transformeren en werkelijk een nieuw tijdperk inluiden.

 
 
Lees meer...   (1 reactie)

More Stories Rolling In About Levees Being Blown In New Orleans
Army Corps of Engineers reportedly told resident to evacuate as levees were "going to be blown." Popular New Orleans radio talk show host dismisses callers who heard explosions as quacks or disinformation artists. 

 By Greg Szymanski
12 Jan 2006

More information and stories are rolling in, ignored by the media and scoffed at by conservative radio hosts, suggesting U.S. government operatives purposely detonated and blew the New Orleans levees to racially cleanse the city making way for a huge land grab by rich developers.

Since the levees gave-way well after Hurricane Katrina passed over the Crescent City, major media outlets have ignored numerous eye witness accounts, accounts telling about huge explosions heard prior to levees breaking at the Industrial Canal, as well as at the 17th St. Canal.

Read More
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl